Sobre min

Sempre fun unha persoa creativa e neste espazo pretendo ensinar o meu traballo asi como alguns dos productos que se crearon a raiz de este.
fotografia de Andrea

Quen son?

Son unha ilustradora galega que vive en Andalucia. Adiquei gran parte do meu tempo a desenvolver unha obra persoal co cal conseguin crear un estilo propio.

Como traballo?

A maioria dos meus clientes son galegos polo que traballo telematica e dixitalmente nun estudo en Malaga. Creo debuxos para libros, pancartas, logos e demais. Non adoito ulizar degradados xa que prefiro as cores vivas e saturadas, enchendo espazos completos. A continuacion podedes ver alguns exmplos da tecnica

O meu traballo

Aqui tedes o meu estilo e forma de traballar. Como se pode ver, conto cunha tematica variada e un gran amplo rango de cores coas que desino. En xeral gustame tratar a cultura galega e, ocasionalmente trato temas politicos mediante a utilizacion da arte como forma de protesta.
gif dunha bailarina de cor azul
debuxo de un home no campo, suxeitando un saxo nos seus hombros
debuxo dunha muller azul, o seu corpo esta rodeado por unha serpe
debuxo dunha muller lendo un libro, tapndo a cada con unha man

Productos

A continuacion, unha serie de productos que creei en diferentes colaboracions con outas persoas. En caso de querer algun fai click en "estou interesad@".

Contactame

En caso de estar interesad@ en algun producto, querer plantexar algunha dubida ou dar algunha idea podes enviarme un correo. Poreime en contacto o mais rapido posible!