Proxectos

Durante este curso desenvolveremos os seguintes proxectos:

1) Proxecto Educación Patrimonial

LIÑAS DE FUME.UNHA OLLADA A INDUSTRIA DO MAR-

    Proxecto dirixido a todo o alumnado de 4º ESO.

2) Proxecto Salvavidas. 

SÉ FAN DE LA VIDA: DOA!

    Proxecto dirixido a todo o alumnado de 3º ESO. 

 Vinculado á materia de Bioloxía, TIC,   Relixión, Ética, Educación plástica e visual, biblioteca.

   Participación nun programa de charlas divulgativas sobre doazón e transplante. Videoconferencias.

3) Donas de si. 

SÉ TI MESMA

                Proxecto dirixido a todo o alumnado do IES do Castro. (Igualdade).

4) 365 días de Respecto e igualdade.  

RETO RESPECTO E VIVIR SEN VIOLENCIA

    Proxecto dirixido a todo o alumnado do IES do Castro (Igualdade).

5) O monte vivo. 

XERANDO MONTE VIVO.

    Proxecto dirixido ao alumnado de 1º,2º, 4º da ESO. 1º BI .

6) Actividades no recreo:

Luns . Club Horta

Martes. Xogos matemáticos.

Mércores. Os mércores son de froita.

Venres. Club Xadrez.