Rapazas emprendedoras nas TIC

O clube de emprendedoras TIC está formado por alumnas de 4º de ESO que se reunen os martes no espazo maker para coordinar a redacción desta revista.

Ademais están a emprender varios pequenos proxectos tecnolóxicos:

  • Proxecto téxtil: xogamos cos materiais e ferramentas téxtiles para realizar as nosas creacións.
  • Proxecto fotográfico: aprendemos a empregar máquinas réflex.
  • Espazo maker: o clube de emprendedoras xestionan o espazo maker e participan como monitoras nas súas actividades.

O programa “Rapazas emprendedoras nas TIC” ten como obxectivo fomentar o emprendemento das rapazas de secundaria a través das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). O programa está relacionado con varias iniciativas a nivel europeo, como o proxecto europeo “ICT-Go-Girls! Promoting Entrepreneurship Among Secondary School Girls through ICT”, no que participa a Secretaría Xeral de Igualdade, e o “Girls in ICT Day”, promovido pola International Telecommunication Union (ITU) a nivel internacional.